پکیج وبسایت ماهیانه
520,000 تومان 月繳
این وبسایت استاتیک می باشد و قابلیت تغییر توسط مشتری را نداشته و صرفا جهت معرفی محصولات می باشد

این وبسایت هزینه پشتیبانی دارند

هزینه راه اندازی این وبسایت 550000 هزارتومان برای یکبار می باشد

ماهانه با 520000 تومان می توانید این وبسایت را تمدید نمایید

پکیج وبسایت حرفه ای
1,828,000 تومان 年繳
این وبسایت بسته به امکانات انتخابی شما از قیمت متفاوتی برخوردار خواهد بود

هزینه راه اندازی پنل 850 هزارتومان

هزینه پشتیبانی سالانه 1828000 تومان