محصولات اینستاگرام

فالور اینستاگرام

فالور واقعی اینستاگرام هر عدد 23 تومن

ربات حرفه ای اینستاگرام

قابلیت پست گزاری خودکار
قابلیت استوری گذاری خودکار
قابلیت تنظیم زمان ارسال پست و استوری
قابلیت انفالو خودکار
قابلیت جذب فالور از مکان خاص
قابلیت جذب فالور از هشتگ خاص
قابلیت کامنت گزاری و لایک کاربران در مکان و هشتگ خاص
قابلیت اتصال دو اکانت همزمان