طراحی سایت

پکیج وبسایت ماهیانه

این وبسایت استاتیک می باشد و قابلیت تغییر توسط مشتری را نداشته و صرفا جهت معرفی محصولات می باشد

این وبسایت هزینه پشتیبانی دارند

هزینه راه اندازی این وبسایت 150000 هزارتومان برای یکبار می باشد

ماهانه با 120000 تومان می توانید این وبسایت را تمدید نمایید

پکیج وبسایت حرفه ای

این وبسایت بسته به امکانات انتخابی شما از قیمت متفاوتی برخوردار خواهد بود

هزینه راه اندازی پنل 250 هزارتومان

هزینه پشتیبانی سالانه 828000 تومان

ups6