پکیج وبسایت ماهیانه
$520000.00 دلار ماهانه
این وبسایت استاتیک می باشد و قابلیت تغییر توسط مشتری را نداشته و صرفا جهت معرفی محصولات می باشد

این وبسایت هزینه پشتیبانی دارند

هزینه راه اندازی این وبسایت 550000 هزارتومان برای یکبار می باشد

ماهانه با 520000 تومان می توانید این وبسایت را تمدید نمایید

پکیج وبسایت حرفه ای
$1828000.00 دلار سالانه
این وبسایت بسته به امکانات انتخابی شما از قیمت متفاوتی برخوردار خواهد بود

هزینه راه اندازی پنل 850 هزارتومان

هزینه پشتیبانی سالانه 1828000 تومان

پکیج وبسایت ساز شخصی تکی
$1400000.00 دلار سالانه
این پکیج تک عددی می باشد
پکیج وبسایت ساز شخصی عمده یک
$1200000.00 دلار سالانه
این پکیج حداقل 10 عدد الی 99 عدد می باشد
پکیج وبسایت ساز شخصی عمده دو
$900000.00 دلار سالانه
این پکیج از 100 عدد تا 999 عدد می باشد
تمدید سایت های قبل سال 1395
$136.00 دلار سالانه
هزینه تمدید سایت 105 دلار
هزینه تمدید سرور برای یکسال 30 دلار
هزینه تمدید دامنه 1 دلار
نرم افزار حسابداری
$60.00 دلار سالانه