پکیج وبسایت ماهیانه
520,000 تومان ماهانه
این وبسایت استاتیک می باشد و قابلیت تغییر توسط مشتری را نداشته و صرفا جهت معرفی محصولات می باشد

این وبسایت هزینه پشتیبانی دارند

هزینه راه اندازی این وبسایت 550000 هزارتومان برای یکبار می باشد

ماهانه با 520000 تومان می توانید این وبسایت را تمدید نمایید

پکیج وبسایت حرفه ای
1,828,000 تومان سالانه
این وبسایت بسته به امکانات انتخابی شما از قیمت متفاوتی برخوردار خواهد بود

هزینه راه اندازی پنل 850 هزارتومان

هزینه پشتیبانی سالانه 1828000 تومان

پکیج وبسایت ساز شخصی تکی
1,400,000 تومان سالانه
این پکیج تک عددی می باشد
پکیج وبسایت ساز شخصی عمده یک
1,200,000 تومان سالانه
این پکیج حداقل 10 عدد الی 99 عدد می باشد
پکیج وبسایت ساز شخصی عمده دو
900,000 تومان سالانه
این پکیج از 100 عدد تا 999 عدد می باشد