وبسایت باینری
$1428.00 دلار سالانه
این پکیج پلن پایه باینری بوده و باید پکیج ها توسط شخص شما انتخاب گردد.
امکان خريد
امکان ورود به پلن مارکتينگ
ثبت جايگاه
ورود به ميز کار
مشاهده درختواره کاري شما
مشاهده ميزان فروش
دريافت پاداش فروش
صفحه اصلي
معرفي
ثبت نام
فروشگاه
ارتباط با مديريت
ثبت شکايات
مطالعه طرح درامدزايي
دانشنامه بازاريابي
قوانين و مقررات
ورود به ميز کار
صفحه اصلي
ويرايش اطلاعات
ميز کار
درختواره
بررسي مجموعه
مشاهده پاداشها
مشاهده صندوق
پشتيباني
صورتحساب
مديريت کاربران
مديريت صفحات
مديريت اخبار
باز و بسته شدن سايت
مديريت دانشنامه
مديريت گالري
مديريت محصولات
پشتيباني
تحويل کالا
آرشيو فروش
مشاهده اعضا
نمايش درختي
مشاهده پاداشها
صورتحساب
پرداخت پاداشها
مشاهده پرداختها
ارسال پيام
صورتحساب کاربران
ثبت نام هاي ناقص
بازگشت کميسيونها
امکانات ويژه سايت بازاريابي شبکه اي
جابجايي شاخه
تغيير نام جايگاه
واگذاري جايگاه
تغيير مشخصات اصلي
بلاک کردن جايگاه
امکان پرداخت آف لاين
حذف يک جايگاه
تغيير پدر هر جايگاه
  • امکانات موجود در این پکیج
  • امکانات مدیریتی
  • امکانات ادمین